Politică de livrare, montaj și retur

SERVICII

Serviciile oferite de GLASSIC SRL (denumită în continuare Executantul) sunt execuția și montajul tâmplăriei din PVC/Aluminiu, sisteme de sticlă și accesoriile funcționale ale acestora, confecționate conform dimensiunilor, deschiderilor și tipului de geam stabilite de comun acord cu clientul (denumit în continuare Beneficiarul), la fața locului, cu ocazia măsurătorilor realizate de echipele autorizate ale Executantului sau potrivit specificațiilor/dimensiunilor puse la dispoziție de către Beneficiar, conform Ofertei, care va face parte integrantă din contract și va fi semnată și confirmată de Beneficiar ca fiind dimensiunile, deschiderile și tipurile finale ce urmează a fi livrate și montate.

LIVRARE ȘI TERMENE DE EXECUȚIE ȘI MONTAJ

Executantul va livra și monta tâmplăria din PVC/Aluminiu/Sistem Sticlă ce face obiectul Ofertei, cu respectarea cantității, calității, prețului, locului și termenului livrării și montajului.

Executantul va efectua următoarele activităţi de servicii și livrări de lucrări:

      – realizarea măsurătorilor necesare stabilirii dimensiunilor sistemului de tâmplărie / sticlă;

      – transportul la adresa indicată de către Beneficiar a sistemului de tâmplărie / sticlă cu echipa și uneltele necesare pentru a executa montajul;

      – lucrări de demontare a sistemului de tâmplărie existent în imobilul Beneficiarului ce va fi înlocuit

Termenul de execuție a lucrărilor este de 15-65 zile lucrătoare în funcție de culoare sau elemente atipice (ex. profile de culoare atipică, panel decor, uși glisante sau culisate tip microbuz, rulouri, ferestre cu arcade, sticlă atipică etc.).

Termenul curge de la data primirii în contul bancar al Executantului a plății integrale sau a avansului şi se împlinește în ultima zi stabilită ca termen de execuție a lucrării. Dacă această zi este nelucrătoare, termenul se împlinește în prima zi lucrătoare următoare acesteia.

PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul final va fi stabilit după efectuarea măsurătorilor de către echipele Executantului și va fi transmis Beneficiarului sub formă de Ofertă care va include fiecare poziție / element al tâmplăriei cu dimensiune și preț. Prețurile vor fi afișate în EURO, iar plata se va face în lei la cursul BNR din ziua facturării + 1%.

Beneficiarul va putea efectua plata numai după semnarea și confirmarea Ofertei, aceasta reprezentând totodată și acceptul Beneficiarului cu privire la dimensiunile, deschiderile și tipurile finale ce urmează a fi livrate și montate, întocmai cum acestea apar pe Ofertă.

Plata va putea fi efectuată prin transfer bancar/foaie de vărsământ după cum urmează:

  • Integral în avans, după semnarea Contractului
  • În două tranșe: 50% la semnarea Contractului și 50% în ziua livrării la adresa Beneficiarului a întregii comenzi

GARANŢII

Garanția se acordă conform certificatului de garanție oferit de către Executant.

Executantul răspunde în perioada de garanție doar de defecțiunile rezultate din culpa sa. Beneficiarul are obligația să manipuleze, să conserve, să pună în funcțiune şi să utilizeze produsele care fac obiectul lucrării respective în conformitate cu destinația acestora și cu instrucțiunile date de Executant.

Orice intervenție neautorizată sau întreţinere necorespunzătoare a tâmplăriei conduce la pierderea dreptului de garanţie și exonerează Executantul de orice răspundere.

ANULARE ȘI RETUR

Produsele si serviciile oferite de GLASSIC SRL sunt realizate pe comandă, la cererea clientului și se supun prevederilor Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanță. Potrivit art. 10 pct. c) “Consumatorul nu poate denunța unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel: contracte de furnizare a unor produse executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid”

Ca urmare, o dată acceptată Oferta si efectuată plata, Beneficiarul nu mai are dreptul să anuleze comanda.

Suntem aici pentru tine

Dacă întâmpini probleme în procesul de cerere a ofertei sau ai întrebări
sună-ne sau scrie-ne pe Whatsapp la numărul 0772207955.